Välkommen till Entcho Radoukanovs hemsida

Biografi

Jag föddes 1946 i Veliko Tarnovo, Bulgarien. Vid sju års ålder började jag spela fiol och provade in till musikgymnasiet "Dobri Hristov" i Varna, Bulgarien, med fiol som huvudinstrument sju år senare. Efter att ha blivit antagen, bytte jag till kontrabas.

De följande åren var mycket intensiva, vilket möjliggjorde för mig att vinna första priset för kontrabas vid Nationella musiktävlingen för barn och ungdom, 1964.

Senare samma år gav jag min första solokonsert med pianoackompanjemang i Varna.

I och med min antagning till Musikhögskolan i Sofia, Bulgarien, hösten 1967, i professor Todor Toshevs klass, började en av de mest produktiva perioderna som basist och musiker, fylld med en rad framgångar:

Första pris vid Nationella tävlingen för sångare och instrumentalister, maj 1969.

Andra pris vid den välkända internationella tävlingen i Geneve, Schweitz, september 1969 (första priset delades inte ut till någon av de andra bassistdeltagarna).

Jag fortsatte att tävla även efter min examen och vann tredje pris vid den internationella tävlingen för kontrabas på Isle of Man, 1978.

Under tiden gav jag också ett stort antal konserter, både med piano och orkester, deltog i flera TV-program och gjorde många inspelningar för Bulgariska radion, även de med piano och orkester. Dessutom har jag varit gästsolist hos orkestrar i f. d. Tjeckoslovakien och i Tyskland.

Mellan 1981 och 2012 var jag stämledare för kontrabasstämman i Sveriges radios symfoniorkester. Även i Sverige har jag gett ett antal solokonserter och diverse spelningar med piano jag har spelat in en rad stycken för kontrabas och piano, liksom för kontrabas och orkester för Sveriges radio. Jag har dessutom gästspelat som solist med andra svenska orkestrar.

Under 1988 spelade jag in min första CD, bestående av musik för kontrabas och piano (Bluebell ABCD 018), 1996 utkom min andra CD tillsammans med den Svenska kammarorkestern (Bluebell ABCD 067) och min tredje CD (Bluebell ABCD 081) 1999 som innehåller framförallt mina transkriptioner av stycken för andra instrument, en ovanlig och mycket intressant skiva.

Utgivna CD

CD - Virtuosa Kontrabas Koncerter CD - Eccles, Haydn, Bottesini, van Goens, Shostakovich, Serventi, Karadimchev CD - Vanhal, Dittersdorf, Koussevitzky CD - Francœur, Mozart, Kreisler, Aulin, Stenhammar, Vladigerov