Енчо Радуканов

CD - Ванхал, Дитерсдорф, Кусевицкий

A BLUEBELL Compact Disc ABCD 067

 • Ян Крител Ванхал

  Концерт за контрабас и оркестър в ми-мажор

 • Карл Дитерс фон Дитерсдорф

  Синфониа кончертанте за контрабас, виола и оркестър в ре-мажор

 • Сергей Кусевицкий

  Концерт за контрабас и оркестър, оп. 3

 • Енчо Радукановконтрабас
 • Томас Сундквиствиола
 • Шведския камерен оркестър, Дир. Роналд Цолман